لینک‌سازی داخلی

چگونه می‌توان با لینک‌دهی داخلی رتبه‌ی وبسایت روی گوگل را بهبود داد؟

لینک‌ها، حتی لینک‌های داخلی یک وبسایت، نشان‌دهنده‌ی ارتباط میان قطعات مختلف محتواست و ارزش و اهمیت را از صفحه‌ای به صفحه‌ی دیگر منتقل می‌کنند. از آن مهم‌تر اینکه، لینک‌های داخلی ساختار...

ادامه مطلب