استوری شبکه‌های اجتماعی

خیز بلند استوری در شبکه‌های اجتماعی؛ آیا کسب‌و‌کار شما بر این موج سوار است؟

روز به روز بر قدرت محتوای بصری روی شبکه‌های اجتماعی افزوده می‌شود. در واقع هرچه کاربران موبایل از دستگاه‌های هوشمندشان بیشتر استفاده کنند، میل به هم‌رسانی بخشی از زندگی روزمره...

ادامه مطلب